top of page

Νέα Νομοθεσία: Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέ

Yπογράφηκε στις 12 Σεπτεβρίου η Υ.Α. 14 /2014 - Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας, σε αντικατάσταση των Παραρτημάτων

Δ και Ε της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981

(Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 959).

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν σε:

α) Συγκρότηση ομάδας Πυροπροστασίας

β) Αρχική εκπαίδευση

γ) Προγραμματισμένες Ασκήσεις

δ) Εξοπλισμό πυροπροστασίας

ε) Πιστοποίηση Πιστοποίηση από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ζ) Καθιέρωση Βιβλίου Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας

κ.α.

Επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας σύμφωνα

με τις καταργούμενες διατάξεις, υποχρεούνται στην υποβολή συμπληρωματικής τεχνικής περιγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 14, το αργότερο μέχρι τη χορήγηση ή ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και για κάθε βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστείτε.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page