top of page

Νέα Νομοθεσία: Απλούστευση αδειοδότησης − Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασ

Δημοσιεύτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2014 η Υ.Α. 12997/145/Φ.15 "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας».

Σύμφωνα με το κείμενο της:

Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. Φ 15/οικ. 1589/104/ 2006 (ΦΕΚ Β΄ 90) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέω−

ση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις

και αποθήκες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Ο και Αα του Παραρτήματος I της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Οι κάτοχοι των μονάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυ−

ροπροστασίας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης, καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα του Κεφ. Β΄ του παραρτήματος ΙΙ ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων τους.

Κατά την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης στις ως άνω δραστηριότητες θα τίθεται όρος για τη λήψη όλων

των προαναφερόμενων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει στο στάδιο λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών και τη λήψη όλων των προαναφερόμενων μέτρων.

2. Για τις μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου (Αα)

και υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 1794), απαιτείται η σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας − τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα είναι άμεσα διαθέσιμη στην Πυροσβεστική Αρχή για διευκόλυνση τυχόν δειγματοληπτικού ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης. Η σχετική μελέτη θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας για τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, εφόσον λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους αντενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικού μέσου.»

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και για κάθε βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστείτε.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page