top of page

O Κανονισμός ΕΕ/333/2011 για τον αποχαρακτηρισμό μεταλλικών αποβλήτων


Ο κανονισμός ΕΕ/333/2011 καθορίζει τα κριτήρια προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες τα απορρίμματα σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων κραμάτων αλουμινίου, παύουν να αποτελούν απόβλητα.

Στα άρθρα 3 (για τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα) και 4 (για τα απορρίμματα αλουμινίου) του Κανονισμού καθορίζονται τα σχετικά κριτήρια.

Για κάθε φορτίο απορριμμάτων μετάλλων, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται. Ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας διαβιβάζει τη δήλωση συμμόρφωσης στον επόμενο κάτοχο του φορτίου απορριμμάτων μετάλλων.

Ο παραγωγός οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, που περιλαμβάνει μια σειρά από τεκμηριωμένες διαδικασίες για καθεμιά από τις ακόλουθες πτυχές:

α) έλεγχος αποδοχής των αποβλήτων που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης·

β) παρακολούθηση των διεργασιών και τεχνικών επεξεργασίας

γ) παρακολούθηση της ποιότητας των απορριμμάτων μετάλλων που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης(συμπεριλαμβανομένων δειγματοληψιών και αναλύσεων)·

δ) αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης της ακτινοβολίας·

ε) πληροφορίες από τους πελάτες όσον αφορά τη συμμόρφωση με την ποιότητα των απορριμμάτων μετάλλων·

στ) τήρηση αρχείων με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης·

ζ) επανεξέταση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας·

η) κατάρτιση του προσωπικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και για κάθε βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστείτε.

Ετικέτες:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
bottom of page