top of page

engineering

Consulting.

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Κατά τη λειτουργία της επιχείρησης σας, ενδεχομένως θα χρειαστείτε κάποια στιγμή και ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας σας να τεκμηριώσετε τη συμμόρφωση σας με ισχύουσες νομοκανονιστικές απαιτήσεις και να σας ζητηθεί από την Αδειοδοτούσα σας αρχή να προσκομίσετε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω :

 

1. Έγκριση Πειβαλλοντικών Όρων,

2. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας,

3. Κοινοποίηση ή/και Μελέτη Sevezzo,

4. Μελέτη ATEX (Έγγραφο Προστασίας από εκρήξεις),

5. Άδεια Διαχείρισης (Συλλογής, Μεταφοράς, Επαξεργασίας, Αποθήκευσης, Διάθεσης κλπ.) Αποβλήτων,

6. Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου,

7. Μελέτη Ασφάλειας Τροφίμων (Μελέτη HACCP),

8. Έκθεση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου,

9. Μελέτη Κατασκευής Εξοπλισμού υπό Πίεση,

10. Μελέτη Κατασκευής Ατμοσφαιρικής Δεξαμενής

11. Κοινοποίηση CLP κατά τον κανονισμό ΕΚ/1272/2008 και τις μετέπειτα τροποποίήσεις του,

12. Καταχώρηση κατά τον Κανονισμό ΕΚ/1907/2006 (REACH) και τις μετέπειτα τροποποίήσεις του,

13. Κανονισμό Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Πυροσβεστήρων και Δοχείων Πίεσης

14. Μελέτη Εφαρμογής κατά τον Κανονισμό 333/2011 για ορισμένους τύπους απορριμμάτων μετάλλων,

κ.α. .....

 

Επίσης, σε καθαρά προαιρετική βάση, μπορεί να χρειαστείτε:  

 

1. Έρευνες Αγοράς

2. Μελέτες Ανάλυσης Κινδύνου

 

Για κάθε ανάγκη επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση για τις ανάγκες σας.

bottom of page